Hyra mark i Stockholm är en bra idé

När du har fler inleveranser än du har plats med på ditt lager, kan du enkelt utnyttja lite extra utrymme. Det är praktiskt för dig att hyra mark i Stockholm.

Du ställer dit alla varor du tänker sälja under säsongen. Det kan vara en container, eller många, och du är inte begränsad till en viss mängd som ryms på lagret utan får en extra, utlokaliserad lagerplats.

Du kontaktar ett företag som gärna skriver kontrakt med dig under en viss tid, och då kan du hyra mark i Stockholm hos dem så länge du behöver platsen. Det är en bra idé, för du betalar bara för den tid du utnyttjar. Säsongsvaror som julgranar och husvagnar är perfekta att ställa upp på en sådan plats.

Hyra mark som är inhägnad

Det brukar finnas kameraövervakning, lås och larm på en uppställningsplats, men du kan förstås själv gå dit när du behöver fylla på eller hämta dina varor. Det är en trygg lösning för dig, och det sparar utbyggnadskostnader och motverkar platsbrist på din egen firma.

Har du funderat på att köpa in varor för merförsäljning är det också ett fint tillfälle att göra det när du kan ställa dit några extra containrar på din hyrda mark. Vill man göra affärer gäller det ofta att vara påhittig. Du kan vara lyhörd för dina kunders önskemål och beställa hem ett parti av varor som efterfrågas. Dessutom kan du utnyttja chansen till mängdrabatt på stora leveranser, när du har plats för alla sakerna.

Mer information kring att hyra mark kan du hitta på denna sida: https://hyramark.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Hyra mark

Konkursansökan – ta juridisk hjälp

Har ditt företag hamnat i en svår ekonomisk knipa där skuldberget växer och där intäkterna inte räcker till för att betala dessa? Det är ett långt ifrån ovanligt scenario och där man till slut inte kan se någon annan utväg än att lämna in en konkursansökan till Tingsrätten. Rådet i det här fallet är att man ser till att anlita en kunnig jurist som kan hjälpa dig.

Varför? Av den enkla anledningen att du genom detta kan ges en möjlighet att dels undvika en konkurs, dels få en mjukare landning om konkursansökan lämnas in och dels också få klarhet i varför du hamnat i denna prekära situation. Det första är givetvis det mest intressanta: kan man undvika en konkurs genom att ta juridisk hjälp?

Låt en jurist hjälpa dig

Vår poäng är den att en skicklig jurist kan förhandla med de borgenärer som ställer krav och som man är skyldig pengar. Det kan då handla om att man sätter upp en realistisk plan för avbetalning eller att delar av skulderna kan skrivas av. Det senare är vanligare än man tror. För många är det viktigare att få in en del av pengarna än inga pengar alls.

Förvisso så kan en konkursansökan innebära att en borgenär får tillbaka pengar, men då handlar det också om att beloppet dels kan bli mindre och dels också om att man kan hamna ganska långt ner i den turordning som finns – och där vi i Sverige följer en förmånsrätt. Det kan innebära att man som borgenär till slut inte får pengarna och därför kan många hellre se att man förhandlar om en lösning innan en konkursansökan lämnas in.

Konkursansökan av en borgenär

Det är även vanligt att man som borgenär är den som lämnar in en konkursansökan i syfte att sätta en gäldenär i konkurs. Vilket är förståeligt: man har kanske lånat ut pengar eller gjort en massa jobb som man inte fått betalt för. Om det går för långt så riskerar man slutligen den egna verksamheten. Självklart vill man ha pengarna!

Även här kan juridisk hjälp vara en nyckel. Detta initialt och för att förhandla om en lösning som sker utanför domstolen – men även i samband med att man, om inte lösningen kan hittas, lämna in en konkursansökan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Fördelarna med en BAM-utbildning

En BAM-utbildning ger er som arbetslag övergripande insikter i allt från säkerhet på arbetsplatsen till förmågan att samarbeta i grupp och kommunicera bättre.

Du ska inom kort ta över rollen som arbetsledare för en avdelning på företaget. Gruppen består av ett gäng erfarna individer som jobbat länge hos er. Dock vet du att avdelningen rapporterat några tillbud på sistone och att det även finns en rad oupplösta konflikter i gruppen. En av medarbetarna har också sjukskrivit sig på sistone på grund av för hög arbetsbelastning. Du ser fram emot övertagandet av gruppen med tillförsikt och avvaktande entusiasm. Kanske skulle du inleda starkt med en utbildning för bättre arbetsmiljö. I så fall är en BAM-utbildning antagligen rätt väg för er avdelning. Kolla upp vem som erbjuder sådana utbildningar i närheten av er.

En BAM-utbildning är till för alla

För många blir värdet i en BAM-utbildning uppenbart först efter att man avslutat den. Det är lätt att bli hemmablind på jobbet och gå in i ett slags “låt gå”-system. När man gått en utbildning i BAM har man nya insikter i vad en bättre arbetsmiljö innebär och man har förnyad syn på vad säkerhet och kommunikation på arbetet innebär. Eftersom utbildningen på många sätt även främjar ledarskap, så rekommenderas den ofta till aspirerande eller nytillträdda chefer som vill ha behändiga metoder till att leda arbetsgruppen. Låt en utbildning i BAM hjälpa ert företag att bli både en tryggare och säkrare arbetsplats där allas styrkor kommer till sin fulla rätt. Boka en BAM-utbildning på denna hemsida: arbetsmiljökurser.se

Publicerat den
Kategoriserat som BAM

Företagsmassage för dina medarbetare – boka i Stockholm

Professionell företagsmassage i Stockholm kan på sikt få ner sjukskrivningarna på företaget. Ge de anställda en chans att återhämta sig med avkopplande massage.

Ni vet att det har varit mycket på jobbet på sistone. Deadliner ska hållas och alla mejlen måste besvaras. På grund av att ett par nyckelpersoner i verksamheten dessutom har sjukskrivit sig har det blivit mer för er andra att göra också. Som arbetsledare har du börjat märka ett mönster. Mer att göra på för kort tid är lika med mer sjukfrånvaro. Detta är en negativ trend som du vill vända.

En kollega lyfter en dag på mötet idén med att införa företagsmassage till de anställda. Du är inte sen med att undersöka den möjligheten närmare. Kanske kan det vara väl investerade pengar som på sikt kan vända trenden.

Företagsmassage minskar stressrelaterade besvär

Att erbjuda sina medarbetare företagsmassage är ett sätt att skapa mer harmoni bland de anställda och att få fler att faktiskt utnyttja friskvården. Med professionella massörer kan ni avlägsna spänningar och besvär som kan orsakas av mycket tid framför skärmen och snäva tidsplaner. Många som erbjuder sina medarbetare företagsmassage i Stockholm, upplever att dessa blir med produktiva och effektiva eftersom massagen löser upp spänningar och ger energi tillbaka till individen.

De som jobbar med massage brukar kunna erbjuda tjänster på arbetsplatsen, eller om man hellre vill, att man kommer till deras lokaler. Många föredrar alternativet att kunna lämna jobbet ett tag för att få massagen i en lugn och avslappnande miljö. Läs vidare om fördelarna med företagsmassage på denna hemsida: företagsmassagestockholm.com

Publicerat den
Kategoriserat som Massage

SEM-byrå – Generaxion hjälper dig att öka synligheten

Företag idag brottas med nya frågor vad gäller marknadsföring. Tidigare har man kunnat välja mellan mer traditionella kanaler och fått hyfsade resultat genom att exempelvis annonsering i tidningar. Med hyfsade resultat menas att man fått några fler kunder – men att man heller inte säkert kan säga att just den kampanj man kört i tidningen har genererat detta.

Den stora fördelen med att spelplanen för marknadsföring kommit att förändras är att resultatet blir mer mätbara. Genom synlighet på nätet snarare än genom mer traditionell marknadsföring så får man tydliga svar och kan därigenom också skruva på vissa knappar i syfte att dra till sig än fler kunder i framtiden. Här kan man med fördel som företag välja en partner för digital marknadsföring och en rekommendation är Generaxion som specialiserat sig på SEO och SEM.

Så arbetar Generaxion

Genaraxion är en SEM-byrå som finns verksamma i hela Norden och som skapat sig ett rykte om att alltid sätta kunden och kundens unika behov i centrum. Man hjälper till med ett långsiktigt arbete med SEO där företags ges möjligheter att klättra i den organiska listan som Google erbjuder vid varje sökning och man bidrar även med sin expertis för mer renodlad, digital marknadsföring där exempelvis kunder får hjälp med att skapa genomtänkta, skräddarsydda kampanjer via Google Ads.

På det stora hela har Generaxion byggt upp en kundkrets inom alla branscher och områden och gemensamt dem emellan är också det viktigaste: kunderna är nöjda. Det är långt ifrån sanningen om man ser till hur många andra SEM-byråer har det. Generaxion har kapacitet nog att hjälpa såväl stora koncerner som har hela världen som spelplan och mindre, lokala företag över hela Sverige. Man ser kunden och kundens behov – inte en chans att tjäna pengar. Varje kund behandlas med samma stora fokus och med en digital synlighet som mål.

Google Ads – mätbara resultat och betalning per klick

Ett av de bästa sätten att starta en digital närvaro genom är att skapa en kampanj via Google Ads. Detta innebär att man syns ovanför – eller under – den organiska lista som finns på Google.

Denna tjänst har extremt många fördelar: en sådan handlar om att du kan följa upp och se vad dina besökare klickar på, vad de läser på din hemsida och hur länge de stannar. Detta ger dig en möjlighet att skapa ett mer anpassat innehåll på sidan – och i samband med framtida kampanjer. En annan stor fördel handlar om pengarna. Digital marknadsföring via Google Ads innebär att du betalar per klick. Om ingen besöker din webbplats så betalar du heller ingenting. Får du många besökare så betalar du mer – men då säljer du också mer av dina produkter eller får fler uppdrag. Det handlar om klassisk win-win.

Med exempelvis en SEM-byrå – Generaxion så når du så långt som möjligt i din marknadsföring på nätet. Även om du just nu funderar på att ta klivet så är det långt ifrån försent.

En ekonomisk plan är inget din BRF kan välja bort

Upprätta en ekonomisk plan för er BRF och se till att den uppdateras med jämna mellanrum. Saknar ni rätt ekonomiska kunskaper behöver ni ta hjälp externt.

Hur ser ekonomin i din bostadsrättsförening ut? Säkert har ni koll på hur många slantar det finns i föreningens gemensamma kassa. Och de löpande utgifterna har ni säkert också under kontroll. För i år. Men vet ni hur det kommer se ut framöver? Om ni inte har upprättat en ekonomisk plan är det hög tid.

En ekonomisk plan är dessutom ett av alla de krav som svenska staten ställer på bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att det finns en ekonomisk transparens gentemot bostadsrättsägarna. Särskilt när det handlar om nyköp. Ingen lägenhetsköpare ska behöva få föreningens ekonomi som en gris i en säck, utan kunna läsa svart på vitt i den ekonomiska planen hur det står till med finanserna i föreningen.

En ekonomisk plan för BRF måste hållas uppdaterad

Om medlemmarna i styrelsen inte själva besitter de kunskaper som krävs för att upprätta en ekonomisk plan för BRF bör ni ta hjälp av en extern firma. Att ta fram en plan som följer rådande regelverk kräver insikt inte bara i ekonomiska frågor, utan även juridiska.

Ni ska även tänka på att det gäller att uppdatera föreningens ekonomiska plan, om förutsättningarna för verksamheten som BRF förändras. Det duger inte att ha en flera år gammal, inaktuell plan. Förändringar som kräver en ny ekonomisk plan kan vara så enkla saker som en höjning av föreningens årsavgifter.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Beställ en komplett ekonomisk förvaltning

Vill du bara äga ditt hyreshus men inte ha jobbet med att sköta ekonomin, kan du anlita proffs för detta. Komplett ekonomisk förvaltning underlättar för dig.

Tänk så skönt att slippa avisera om nya hyror, eller kolla så att alla betalar hyran i tid. Med tjänsten komplett ekonomisk förvaltning är det proffs som sköter sådant. Du kan gå runt och prata med dina hyresgäster, inspektera hantverkarnas arbete, men du får hjälp med att budgetera och kalkylera. Det finns fastighetsexperter som kan ge goda råd om nya byggregler och tips om vad som behöver förnyas.

Ekonomisk förvaltning ger en finansiell överblick

Ekonomisk förvaltning innebär också att vårda de värden som finns och hålla huset i skick till en rimlig kostnad. Du kan behöva se över lån och räntor, förhandla med leverantörer och kolla deras prisnivåer, och kanske behöver hyrorna höjas. Du kanske har tomma lokaler som kan hyras ut. Det kan finnas bidrag du kan söka och avdrag du kan göra i bokföringen. Tar du hjälp med komplett ekonomisk förvaltning, får du både hjälp med jobbet, överblicken och planeringen.

Det vanliga bokföringsarbetet kan också ta en stund för den som inte är van. Lämna gärna bort alltsammans till en professionell kraft, så frigör du din egen tid. Du kan ägna dig åt det du verkligen är intresserad av när det gäller din fastighet. Din ekonomiska rådgivare är en konsult, men det är du som bestämmer vad som ska göras i huset och vad du vill ha hjälp med beträffande finanser och bokföring.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Sköt din bokföring i Stockholm på ett enklare sätt

Komplicerat är bara förnamnet av vad det kan vara att sköta sin egen bokföring i Stockholm. Det är många saker som ska fyllas i och redovisas. Mycket enklare är det om man tar hjälp med det direkt.

Att ha ett företag är minst sagt inte enkelt. Man ska lyckas och ha det i rullning, men framför allt ska man klara av all bokföring som behövs göras. Det kan annars bli problem med Sveriges lagar om det inte är gjort rätt. En del kan tycka om att hålla på med pappersarbete. Men trots det är det lätt att missa något. Medan företaget växer kommer man snart inse att det inte är hållbart att sköta sin egen bokföring. Det blir nästan som ett annat språk för dig. Som tur är så finns det de som sköter din bokföring i Stockholm åt dig. Det är inte fel att välja den vägen.

Lämna över bokföringen

För att göra det enklare för sig själv och sitt företag så är det givet att man ska lämna iväg sin bokföring. Detta sköts på ett smidigt sätt. Alla papper som behövs lägger du i en pärm som du sen lämnar över till dem som sköter det. Många gör det även digitalt idag. Det beror på vad ni vill och vad just det företaget erbjuder. Med hjälp behöver ni inte oroa er över att det blir fel. Ni behöver inte heller oroa er över att det inte kommer in i tid. För allt kommer skötas precis som det ska.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Skaffa ett robust arbetsbord för din verkstad

Det hanteras tunga varor i en verkstad och arbetsbordet måste tåla en mycket hög belastning. Stommen ska vara extra robust och dessutom bör du välja ett bord som är stort nog för era behov.

Det är viktigt att du har alla dina redskap och verktyg lätt åtkomliga, så att du slipper onödiga lyft och förflyttningar. Arbetsytan måste räcka till, så att du lätt kan utföra alla sysslorna. Dessutom måste arbetsbordet tåla tuff belastning och kanske också kemiska medel, oljor och liknande, Det ska vara lätt att torka av och hålla rent. Du har rätt att ställa höga krav på ditt arbetsbord, och det finns många modeller att välja mellan.

Extra tillbehör kan underlätta jobbet

Du kan också välja tillbehör som underlättar arbetet vid bänken. Det kan vara en verktygstavla eller extra hyllor. När du tittar på nätet ser du många olika tillbehör och arbetsbord för verkstad. Om du vet att det kommer att vara hög belastning på bordet, är det bra att välja extra kapacitet. Ta till lite i överkant, och välj ett bord som klarar lite mer än vad du beräknar att lasta på det. Då riskerar du inte att det sker några olyckor.

Ergonomin är viktig och att ha ett bra arbetsutrymme. Det är också en fördel att ställa in höjden på arbetsbordet så att det passar längden på den som arbetar där. Oavsett om bordet ska användas för tunga laster, packning eller montering, ska det vara tillräckligt stort och robust för att vara en bra arbetsplats.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

En laddstation ökar miljövärdet hos ert företag

Bli en bättre arbetsgivare genom att skaffa en laddstation till ert företag. Miljön, anställda och kunder kommer att tacka er. Nu har alla möjlighet att köra miljövänligt och ladda hos er.

Som VD eller styrelsemedlem i ett företag gäller det att hela tiden tänka på företagets bästa. Ibland kan till synes små förändringar ge stora fördelar för företaget. Har man tur gynnas även anställda samt kunder och arbetspartners. Idag är det viktigt att tänka både innovativt och miljövänligt när förändringar ska implementeras. Installation av en laddstation till ert företag, eller flera laddstationer för elbilar, är just en sådan förändring. Elbilar är mycket populära och blir en allt vanligare syn på våra gator. Idag sköter företag såväl projektering som installation och driftsättning av laddstationer med den allra senaste tekniken. Det innebär minimalt arbete för ditt företag. Minimalt arbete med en stor vinst för ett stort antal inblandade människor.

En laddstation till ert företag gynnar alla

Möjligheten för anställda att ladda sin elbil på arbetet gör företaget populärt på arbetsmarknaden. Uppskattningen ökar även hos kunder och andra samarbetspartners. Inte nog med att en laddstation är en smart investering i sig, det är också en investering i miljön. Företaget kan använda sig av elbilar, istället för fossildrivna bilar som företagsbilar. Samtidigt ger det anställda tillfälle att bekvämt köra miljövänliga och kostnadseffektiva bilar till arbetet. Nästa gång du funderar på att göra en insats för företaget, dess anställda och kunder kan laddstationer vara en god idé. Inte minst är det en insats för miljön.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt