Företagslarm – viktigt att tänka på 

Dags att investera i företagslarm? För många företag har ideliga inbrott, hot mot personalen, skadegörelse och stölder skapat ett behov av företagslarm och en ökad trygghet och säkerhet. Det är en riktigt bra idé att ta steget för att bygga upp en säker arbetsplats – och det kan också handla om en av de absolut bästa investeringarna man tar. 

Det man emellertid också bör tänka på är att företagslarm kommer i olika former och att man av den anledningen också bör göra ett mer aktivt val. Det räcker sällan med bara ett larm som tjuter. 

Här nedan tänkte vi rada upp några viktiga saker att tänka på inför en investering i företagslarm – och genom detta förhoppningsvis göra ert val lite lättare och mycket bättre. Enligt följande: 

  • Rätt partner är viktigt. Hur ser era behov ut? Att välja ett företag som erbjuder företagslarm är en viktig del av köpet. Det företag ni väljer ska kunna genomföra en riskbedömning, se över vilka luckor som finns och – inom er budget – skapa en lösning för era behov. Var noga med valet av partner i den här frågan. Hur lång erfarenhet har man, vilka produkter erbjuder man, finns det referenser – och hur ser man på framtida hjälp med exempelvis underhåll och service? 
  • Era behov i centrum. Företagslarm borde egentligen översättas till säkerhetssystem. Det handlar nämligen mer om det då det exempelvis kan skalas upp med kameror, med passersystem, med larm och med andra säkerhetsdetaljer. Hur många detaljer behöver ni – och vad kan ni vara utan? Era unika behov ska alltid vara i centrum och ett företagslarm ska alltid kunna skräddarsys för att just er verksamhet ska få maximal trygghet. 
  • Försäkringsbolaget. Glöm inte att kontakta ert försäkringsbolag i samband med att ni planerar för en investering i företagslarm. Dessa ser positivt på sådana investeringar och det kan innebära en lägre premie i framtiden. Redan där kan er initiala kostnad börja betala av sig – även rent ekonomiskt. 

Ta reda på mer genom att besöka: företagslarm.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Säkerhet

Brandlarm i Stockholm – Din oskyddade skatt

När det kommer till säkerheten för ditt hem, företag eller butikslokal, är brandlarm i Stockholm en oumbärlig livräddare. I händelse av en oväntad nödsituation, särskilt under de tysta nattimmar, kan ett effektivt brandlarm vara den avgörande faktorn som räddar liv och egendom. Det är därför av största vikt att välja och installera ett pålitligt och högpresterande brandlarm i Stockholm.

Olyckor kan inträffa när du minst förväntar dig det. Det är då brandlarmet i Stockholm kommer in i bilden och gör en enorm skillnad. Det är ett larm som inte tvekar, det reagerar omedelbart, och den som måste larmas blir varse om faran och kan agera snabbt. Oavsett om du äger en bostad, en industriell fastighet eller en butik, så är behovet av ett pålitligt och driftsäkert brandlarm i Stockholm av yttersta vikt. Det är din bästa försäkring mot en katastrof.

Förebyggande insatser som gör skillnad

Brandlarm i Stockholm har redan räddat otaliga liv och förmögenheter genom att agera i rätt tid. Ibland kan en brand vara relativt enkel att släcka om det finns rätt utrustning till hands, som brandsläckare. Till exempel kan en brand utlösas om någon slänger en brinnande cigarettfimp i en överbefolkad askkopp. Med ett brandlarm som slår larm direkt kan du snabbt släcka elden innan den hinner sprida sig och förvandlas till en ödesdiger katastrof.

Med dagens teknologi är det möjligt att ha full kontroll över ditt brandlarm i Stockholm. Många moderna brandlarm kan programmeras för att larma specifika personer eller enheter i händelse av en nödsituation. Detta innebär att du kan skicka ett snabbt SMS till en utvald brandansvarig på ditt företag, som sedan kan bedöma situationen och besluta om brandkåren behöver tillkallas. Detta minskar risken för falsklarm och onödiga utryckningar, vilket inte bara är kostsamt utan också kan hindra brandkåren från att vara där de verkligen behövs.

Fjärrhantering för ökad säkerhet

Det moderna brandlarmet i Stockholm erbjuder inte bara flexibilitet när det gäller vem som ska larmas, utan det kan också övervakas och styras på distans. Genom en molntjänst kan du själv bestämma vilka personer eller myndigheter som först ska larmas vid en nödsituation. Detta ger dig en extra nivå av kontroll och säkerhet.

För att säkerställa att ditt brandlarm i Stockholm fungerar korrekt och konsekvent är det avgörande att det är godkänt av SBSC (Svenska Brand- och Säkerhetscertifiering) och att installationen utförs av en certifierad säkerhetspartner. En sådan partner kommer att ha den erfarenhet och kompetens som krävs för att säkerställa att ditt brandlarm är korrekt installerat och i överensstämmelse med alla gällande säkerhetskrav.

Publicerat den
Kategoriserat som Säkerhet