Välkommen till en sida som ska handla om ekonomi i allmänhet och om företagande i synnerhet. Vår ambition är att dels sänka trösklarna och förklara hur man ska tänka och agera för att få bättre resultat.

Dels så ska vi även peka på vissa saker som du måste undvika och där du genom detta kan få en ökad lönsamhet inom verksamheten du driver.

Vi kommer att skapa guider, ge tips och presentera olika exempel om företagande och ekonomi där varje liten detalj gås igenom. Välkommen!


Tryckeri

Ett tryckeri erbjuder trycktjänster av alla tänkbara slag. Det kan handla om att trycka upp produktkataloger, om att trycka reklamblad eller om att trycka profil- och arbetskläder eller andra saker som företag kan använda i den egna marknadsföringen.

Det senare innebär att ett företag kan välja att trycka sin logotyp på exempelvis muggar, pennor, t-shirts eller kepsar och där man sedan delar ut dessa till kunder och bekanta. En lika enkel som genialisk marknadsföring där alltså slutprodukten levereras av ett tryckeri.

Skyltar

Att använda skyltar är något som vi gör i hela vår vardag: genom skyltar får vi direktiv i trafiken och vägledning om vilka regler som gäller. Utöver detta så talar även skyltar om för oss om lokalisering och där exempelvis gatunätet är uppmärkt i syfte för alla att lätt kunna veta var vi befinner oss.

Företag å sin sida använder skyltar i Göteborg för att markera närvaro: man kan visa var man är och dels också, genom personlig utformning och design, skapa ett sug hos en kund. Många av dagens skyltar är elektroniska och det ger en fördel i att ett budskap – till exempel ett erbjudande – snabbt kan ändras. Dessa skyltar används inne i butik.

Entréportar

Entréportar ska uppfylla några specifika krav. Söker du som företagare en ny entreport så ska du A) söka efter en säker sådan B) hitta en port som erbjuder viss flexibilitet – den ska vara lätt att öppna så att kunderna inte möter motstånd och C) den ska vara snygg och smälta in i den övriga byggnadens karaktär och estetik.

Av dessa så är säkerheten den absolut viktigaste: stabila entréportar håller tjuven på avstånd och säkrar upp hela din verksamhet. Kan porten i fråga även vara snygg och enkel att hantera så har du definitivt hittat en vinnare.

Städfirma

Som företag så är en städfirma en viktig partner. Hygien och städning är två viktiga delar av en arbetsmiljö och ju renare det är i de lokaler du erbjuder – desto bättre blir arbetsinsatsen av varje enskild medarbetare. Kontorsstädning i Stockholm av en städfirma ger även en annan fördel. Som företagare kommer varje sjukdag att kosta mycket pengar.

Genom en väl genomförd och regelbunden kontorsstädning kan man bromsa upp sjukdagarna och få en ökad lönsamhet. Ett rent kontor är dessutom fördelaktigt i att knyta nya kontakter: det blir ert ansikte utåt. Rena lokaler visar på seriositet.

Säkerhetskonsult

Genom att som företagare ta hjälp av en extern säkerhetskonsult så kan man täppa till luckor och få en tryggare verksamhet. Luckor i säkerheten är långt ifrån ovanligt och dessa kan både finnas i larm, i portar och sett till lokalernas utformning eller i de anställdas rutiner.

Likväl kan de även upptäckas i de datasystem man använder. Cyberbrotten ökar radikalt och det kan bära en enorm kostnad att drabbas av ett intrång. Hur säkra system har ni? En säkerhetskonsult kan ge er svaren – och samtidigt åtgärda de problem som upptäcks.

Konkurs

Tingsrätten beslutar om ett företag ska sättas i konkurs. Ett företag som har problem att betala sina skulder kan begäras i konkurs av borgenärer och vid en sådan – om Tingsrätten fattar det beslutet – så delas alla tillgångar och skulder upp. Tillgångarna sammanställs och delas upp bland de borgenärer som finns. I samband med en konkurs så kopplas en konkursförvaltare in.

Man kan som företag ansöka om att sätta sig själv i konkurs, men det kan även – som sagt – ske av andra som man exempelvis har stora skulder till.