Energilagring – gör skillnad på alla sätt 

Dags att ta steget mot solenergi? Många företag – och många privatpersoner – insåg att elpriset inte är gjutet på en lägre nivå under förra vintern. Tvärtom: priset är fluktuerande och även om vi i Sverige har en hög produktion av el så är vi också tvungna att exportera en stor del. Detta innebär att priserna kan bli väldigt höga. 

Då vi samtidigt också befinner oss mitt i en omställning och en elektrifiering av samhället så kan man ställa sig frågan om vi verkligen klarar detta? Kan vårt elnät klara den belastning som det utsätts för och kan priserna komma att stiga ännu mer? 

Genom att ta steget mot solenergi så kan du ställa dig på andra sidan av detta. Istället för att enbart konsumera så kan du börja producera egen el – och du kan dessutom också, numera, lagra el och genom detta komma att få en jämnhet. 

Energilagring tar bort topparna 

Energilagring och solceller i kombination gör att du kan få en jämnhet där de höga topparna kapas och att där de djupa dalarna försvinner: det är den stora fördelen med batterilagring.

 De dagar då dina solceller producerar ett överskott så lagras detta i ett batteri – och där du sedan kan använda elen under dagar då produktionen gått ner. Energilagring kommer att spela en gigantisk roll i hela vår omställning. 

Stötta vårt elnät genom din energilagring 

På frågan om vårt elnät klarar de nya utmaningar som en elektrifiering för med sig så är svaret ungefär detsamma: energilagring kommer att vara en nyckel för detta. 

Du som företag som har en egen produktion av el – exempelvis via solceller – kan stötta det lokala elnätet med hjälp av din batterilagring. Samma sak sker där: en bättre balans mellan produktion och konsumtion skapas och de högsta topparna rent prismässigt kan kapas bort. 

Du behöver heller inte vara en godhjärtat samarit för att stötta vårt samhälle. Givetvis så kommer du att få betalt för den el du lagrar och som används för samhällsnyttan. Det gör att din investering i solceller och batterilagring redan inom några år nått break-even och att du kan räkna hem pengarna.