Redovisning i Stockholm – lägg ut administration

En dröm för många är att starta eget bolag. Men för en entreprenör kan administration bli ett gissel. Anlita en firma som utför redovisning i Stockholm.

Att kunna starta eget bolag och bli sin lyckas egen smed, är en önskedröm för många. Inte sällan har man skaffat sig stort kunnande inom en specifik bransch från en anställning. Kanske som tekniker eller säljare. Men att driva företag kräver administration som helst ska skötas av andra.

Du ska starta ett företag tillsammans med en tidigare kollega. Ni har stort tekniskt kunnande om er bransch och bra kontakt med tilltänkta kunder. Verksamheten omfattar montage av komponenter till färdiga slutprodukter. Era kunder kommer inte bara att finnas i Sverige utan även utomlands. Försäljningen sker både med och utan mervärdesskatt. Hur deklareras det?

Redovisning i Stockholm – bokföring och uppföljning

Redan från början inser ni att företagets bokföring måste läggas ut. Ni kontaktar en firma som sysslar med redovisning i Stockholm. De börjar med att ta tag i bolagsbildningen. Ett aktiekapital betalas in till ett speciellt bankkonto och byrån lämnar in alla erforderliga uppgifter till Bolagsverket och Skatteverket.

In- och utbetalningar sköter ni som ägare själva, men redovisningsbyrån har tillgång till era bankkontoutdrag. Uppgifterna därifrån tillsammans med kvitton med mera blir underlag för bokföringen i bolaget. Byrån deklarerar månatligen moms och arbetsgivaravgifter. Varje månad kan ni stämma av ert ekonomiska resultat och vid årsslutet upprättar byrån ett förslag till bokslut. Ni väljer att ha revisor i bolaget och den praktiska kontakten i samband med revisionen sköter redovisningsbyrån.

Mer om redovisning hittar du här: redovisningsbyrån.nu