Konkursansökan – ta juridisk hjälp

Har ditt företag hamnat i en svår ekonomisk knipa där skuldberget växer och där intäkterna inte räcker till för att betala dessa? Det är ett långt ifrån ovanligt scenario och där man till slut inte kan se någon annan utväg än att lämna in en konkursansökan till Tingsrätten. Rådet i det här fallet är att man ser till att anlita en kunnig jurist som kan hjälpa dig.

Varför? Av den enkla anledningen att du genom detta kan ges en möjlighet att dels undvika en konkurs, dels få en mjukare landning om konkursansökan lämnas in och dels också få klarhet i varför du hamnat i denna prekära situation. Det första är givetvis det mest intressanta: kan man undvika en konkurs genom att ta juridisk hjälp?

Låt en jurist hjälpa dig

Vår poäng är den att en skicklig jurist kan förhandla med de borgenärer som ställer krav och som man är skyldig pengar. Det kan då handla om att man sätter upp en realistisk plan för avbetalning eller att delar av skulderna kan skrivas av. Det senare är vanligare än man tror. För många är det viktigare att få in en del av pengarna än inga pengar alls.

Förvisso så kan en konkursansökan innebära att en borgenär får tillbaka pengar, men då handlar det också om att beloppet dels kan bli mindre och dels också om att man kan hamna ganska långt ner i den turordning som finns – och där vi i Sverige följer en förmånsrätt. Det kan innebära att man som borgenär till slut inte får pengarna och därför kan många hellre se att man förhandlar om en lösning innan en konkursansökan lämnas in.

Konkursansökan av en borgenär

Det är även vanligt att man som borgenär är den som lämnar in en konkursansökan i syfte att sätta en gäldenär i konkurs. Vilket är förståeligt: man har kanske lånat ut pengar eller gjort en massa jobb som man inte fått betalt för. Om det går för långt så riskerar man slutligen den egna verksamheten. Självklart vill man ha pengarna!

Även här kan juridisk hjälp vara en nyckel. Detta initialt och för att förhandla om en lösning som sker utanför domstolen – men även i samband med att man, om inte lösningen kan hittas, lämna in en konkursansökan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik