Hyra mark i Stockholm är en bra idé

När du har fler inleveranser än du har plats med på ditt lager, kan du enkelt utnyttja lite extra utrymme. Det är praktiskt för dig att hyra mark i Stockholm.

Du ställer dit alla varor du tänker sälja under säsongen. Det kan vara en container, eller många, och du är inte begränsad till en viss mängd som ryms på lagret utan får en extra, utlokaliserad lagerplats.

Du kontaktar ett företag som gärna skriver kontrakt med dig under en viss tid, och då kan du hyra mark i Stockholm hos dem så länge du behöver platsen. Det är en bra idé, för du betalar bara för den tid du utnyttjar. Säsongsvaror som julgranar och husvagnar är perfekta att ställa upp på en sådan plats.

Hyra mark som är inhägnad

Det brukar finnas kameraövervakning, lås och larm på en uppställningsplats, men du kan förstås själv gå dit när du behöver fylla på eller hämta dina varor. Det är en trygg lösning för dig, och det sparar utbyggnadskostnader och motverkar platsbrist på din egen firma.

Har du funderat på att köpa in varor för merförsäljning är det också ett fint tillfälle att göra det när du kan ställa dit några extra containrar på din hyrda mark. Vill man göra affärer gäller det ofta att vara påhittig. Du kan vara lyhörd för dina kunders önskemål och beställa hem ett parti av varor som efterfrågas. Dessutom kan du utnyttja chansen till mängdrabatt på stora leveranser, när du har plats för alla sakerna.

Mer information kring att hyra mark kan du hitta på denna sida: https://hyramark.se/