Ha med en affärsjurist redan från starten

Ligger ni i startgroparna för att starta ett nytt företag? Eller håller ni på att få till ert livs affär? För att företaget eller affären ska lyckas gäller det också att juridiken blir rätt.

Som företagare har man mycket att vinna genom att ha en kunnig affärsjurist med sig från starten. Då kan man få hjälp med att upprätta olika avtal, vilket är viktigt för att undvika framtida tvister. En affärsjurist arbetar inom många områden som exempelvis fordringsrätt, entreprenadrätt, köprätt, bolagsrätt med flera. Affärsjuridik är ett komplext ämne med snåriga regler och lagar. En affärsjurist kan guida genom regelverket och hjälpa till att utforma de mest fördelaktiga kontrakten och avtalen, och på så vis hjälp till att få företaget att växa. Det händer också att man ingår avtal med partners som sedan inte fullgör sina förpliktelser, vilket då kan få negativa ekonomiska effekter. En affärsjurist kan hjälp till med avtalsbrott så att man får kompensation för de ekonomiska skador som företaget har orsakats.

Första mötet brukar vara kostnadsfritt

En stor del av ett företags verksamhet genomsyras av juridik, regler och lagar. Därför kan det vara bra att redan från start ta hjälp av en byrå som arbetar med allt inom affärsjuridik i Göteborg. Det första mötet med juristbyrån brukar vara kostnadsfritt och man får då beskriva sin verksamhet och ärende. Det är viktigt att man som företagare också känner förtroende för den juristbyrå man har valt, då samarbetet ofta blir långvarigt. Känns det inte rätt ska man istället kontakta någon annan.